Umsókn um staðfestingu þjónustusamnings útgerðar og þjónustuaðila um eftirlit og viðhald vélbúnaðar

RAF-0090

2. gr. rg. 944/2020. Þjónustusamningur er samningur milli útgerðar og þjónustuaðila í landi um viðhald vélbúnaðar skips sem er 15 metrar og styttra að skráningarlengd og með vélarafl 250-750 kW. Þjónustusamningur skal staðfestur af Samgöngustofu sem setur nánari reglur um skilyrði hans, gildistíma og brottfall, t.d. ef skip er selt, þjónustuaðili hættir starfsemi eða flytur starfsemina annað en þjónustusamningur gerir ráð fyrir.

Útgerð

Nafn 
Kennitala 
Heimilisfang 
Póstfang 

Tölvupóstfang 
Sími 

Skip

Skipaskrárnúmer 

Nafn skips 

Tegund aðalvélar 

kW aðalvélar 

Þjónustuaðili

Nafn 

Kennitala 

Heimilisfang 

Tölvupóstur 

Sími 

Fylgigögn

Útfylltur og undirritaður þjónustusamningur 

Hér má finna staðlað form þjónustusamnings

Lýsing á verkstæðisaðstöðu 

Skoðunaráætlun 

Annað 

Skilaboð vegna umsóknar 

Greiðsluupplýsingar

Greiðsla fyrir viðurkenningu er skv. gjaldskrá Samgöngstofu og er kr. 14.043.
Gjaldið er reikningsfært á útgerð þegar umsókn er tekin til afgreiðslu.

Senda umsókn inn til Samgöngustofu

Komi staðfesting með umsóknarnúmeri ekki upp eftir að umsókn hefur verið send þá hefur umsóknin ekki komist til skila.