Umsókn um undanþágu til starfa á fiskiskipum og öðrum skipum en farþegaskipum og flutningaskipum

RAF-0051, útgáfa 7

Upplýsingar um útgerð

Nafn 

Kennitala 

Heimilisfang 
Póstfang 

Tölvupóstfang 
Sími 

Aðili sem sótt er um undanþágu fyrir

Nafn 

Kennitala 

Heimilisfang 

Póstfang 

Starf 

Skip

Skipaskrárnúmer 

Umdæmisnúmer 

Nafn skips 

Skráð lengd 

Í skráningarlengd

Vélastærð 

í kW

Veiðar 

Hvaða veiðar verða stundaðar

Upplýsingar vegna undanþágu

Athugið að sé viðkomandi í námi skal staðfesting á skólavist og yfirlit yfir námsframvindu fylgja umsókn.

Próf 

Hvaða prófum í siglingafræði/vélfræði hefur umsækjandi lokið?

Atvinnuréttindi og skyld starfsreynsla 

Fyrri störf á undanþágu 

Hefur umsækjandi starfað samkvæmt undanþágu áður, og ef svo er, á hvaða skipum og hvenær?

Frekari upplýsingar

Gildistími undanþágu frá 

Gildistími undanþágu til 

Hefur verið auglýst eftir réttindamanni? 

Hefur verið leitað eftir réttindamanni hjá stéttarfélögum? 

Hve oft ? 

Fjölmiðill(ar)? 

Dagsetning 

Eru aðrar stöður á réttindasviðum skipaðar réttindamönnum? 

Ástæður umsóknar - Annað sem umsækjandi óskar að taka fram. 

Fylgigögn

Staðfesting á auglýsingu, staðfesting á skólavist, upplýsingar um námsframvindu eða önnur þau gögn sem umsækjandi telur að stutt geti umsóknina.

 

 

Greiðsluupplýsingar

Um gjald fyrir undanþágur fer eftir gjaldskrá Samgöngstofu og kostar 7.319 krónur.
Vinsamlegast greiðið inn á reikning 515-26-210777, kt: 540513-1040.

Undanþágur eru ekki teknar til afgreiðslu hjá nefndinni nema greiðsla hafi borist.
Staðfesting á greiðslu er hægt að senda á tölvupóstfang sigling@samgongustofa.is.

Undanþágur eru afgreiddar á miðvikudögum á vikulegum fundum nefndar. Umsóknir og fylgigögn þurfa því að berast fyrir kl 12 á þriðjudögum.
Ef umsókn berst eftir þann tíma þarf að greiða flýtigjald sem er tvöfalt, og senda skal tölvupóst á sigling@samgongustofa.is ásamt skýringu.

Staðfesting

Senda umsókn inn til Samgöngustofu

Komi staðfesting með umsóknarnúmeri ekki upp eftir að umsókn hefur verið send þá hefur umsóknin ekki komist til skila.