Fara beint í efnið

Ísland.is appið

Með ríkið í vasanum

Réttindi flugfarþega - Eyðublað fyrir kvartanir / Air Passenger Rights - EU Complaint Form

RAF-0010, útgáfa 3
Skaðabætur og/eða aðstoð til farþega þegar um er að ræða neitun á fari, tilfærslu yfir á lægra farrými, niðurfellingu flugferðar eða langa seinkun, þ.e. tilvik sem heyra undir reglugerð EB nr. 261/2004. / Passenger rights in case of denied boarding, downgrading, cancellation or long delay of their flight under Regulation (EC) 261/2004.
If you don't have an Icelandic social security no. (kennitala) please fill out the form from English language website here

Sendandi kvörtunar / Complaint submitted by

Nafn / Name 

Kennitala/ Icelandic social no. 

Heimilisfang / Address 

Póstfang / Zipcode 

Tölvupóstfang / Email 

Sími / Phone no. 

Leiðbeiningar / Instructions

1) Til að greiða fyrir rannsókn á umkvörtunarefni hjá þar til bærum aðila (í aðildarríki þar sem atvik áttu sér stað), er fyrsta skrefið að senda inn kvörtun til þess flugrekanda sem í hlut á. / Passengers who believe they have a valid complaint against an airline regarding denied boarding, downgrading, cancellation or long delay to a given flight should first submit such a complaint to the airline operating the flight concerned.

2) Ef ekkert svar hefur borist frá flugrekanda innan átta vikna frá móttöku, eða þú ert ekki sáttur/sátt við svar flugrekandans, vinsamlega fylltu út þetta eyðublað og sendu til þar til bærs aðila í því aðildarríki sem atvik áttu sér stað. / Should the airline fail to provide you with a reply within 8 weeks of receipt or, if you are not satisfied with their reply, this form (a copy of the original form sent to the airline may be used) should be sent to the national enforcement in the Member State where the incident took place.

3) Ef atvik áttu sér stað utan aðildarríkja EB, hafðu þá samband við bæran aðila á ákvörðunarstað. / If the incident took place at an airport of departure outside the EU, you may contact the national enforcement body in the Member State of flight destination.

4) Þetta eyðublað er einungis notuð þegar um: neitun á fari, aflýsingu á flugi, seinkun og niðurfærslu á farrými, er að ræða. / This complaint form is to be used only for cases concerned with denied boarding incident, downgrading, cancellation, or long delay of a flight.

Kvörtun beinist að / Complaint against

Flugfélag / Airline 

Bókunarnúmer / Booking reference 

Númer flugs / Flight No. 

Brottfarastaður / Airport of departure 

Ákvörðunarstaður / Airport of arrival 

Millilendingar (ef e-r) / Connecting airport (if any) 

Dagsetning flugs / Date of your flight 

Flugvöllur þar sem atvik áttu sér stað / Airport(s) where incident occured 

Áætlaður brottfaratími / Scheduled time of departure 

Raunverulegur brottfaratími / Actual time of departure 

Áætlaður komutími / Scheduled time of arrival 

Raunverulegur komutími / Actual time of arrival 

Upplýsingar um farþega fyrir ofangreint flug

a) Nafn farþega / Name of passenger 

Fullorðinn, barn eða ungabarn / Adult, child or infant 

Sérstök þjónusta / Special assistance 

Tilgreinið hafi þess verið óskað / Please indicate if it was required

b) Nafn farþega / Name of passenger 

Fullorðinn, barn eða ungbarn / Adult, child or infant 

Sérstök þjónusta / Special assistance 

Tilgreinið hafi þess verið óskað / Please indicate if it was required

c) Nafn farþega / Name of passenger 

Fullorðinn, barn eða ungabarn / Adult, child or infant 

Sérstök þjónusta / Special assistance 

Tilgreinið hafi þess verið óskað / Please indicate if it was required

d) Nafn farþega / Name of passenger 

Fullorðinn, barn eða ungabarn / Adult, child or infant 

Sérstök þjónusta / Special assistance 

Tilgreinið hafi þess verið óskað / Please indicate if it was required

e) Nafn farþega / Name of passenger 

Fullorðinn, barn eða ungabarn / Adult, child or infant 

Sérstök þjónusta / Special assistance 

Tilgreinið hafi þess verið óskað / Please indicate if it was required

Tilefni kvörtunar / Reason for complaint

Tilefni kvörtunar / Tick in the appropriate box 

Hvað stóð seinkun yfir í margar klukkustundir? / How long was the delay? 

Upplýsingar um réttindi flugfarþega / Information on the rights of passengers

Færði flugfélagið þér upplýsingar um réttindi flugfarþega? / Did the airline provide the passenger(s) with information on their rights? 

Aðstoð / Assistance

Fékkstu aðstoð? / Did you recieve assistance 

Ef já, hvaða? / If yes, what? 

Annað 

Breytingar á flugleið / Re-routing

Var flugleið breytt? / Were you offered to re-route your flight? 

Ef já, eftir hvað margar klukkustundir? / If yes, how manny hours later? 

Ef já, með hvaða flugfélagi? / If yes, with what airline? 

Ef já, hvaða flugleið (frá/til/um)? / If yes, what rout (from/to/via)? 

Endurgreiðsla / Re-fund

Fékkstu endurgreitt? / Did you recive a refund? 

Ef já, að hve miklum hluta? / If yes, did you recieve a full refund or partly? 

Skaðabætur / Compensation

Fékkstu skaðabætur? / Did you receive compensation? 

Ef já, hve há fjárhæð? / If yes, how much did you recieve? 

Ef um er að ræða niðurfellingu á flugi / Cancelation of flight

Hvenær varstu upplýstur / upplýst um aflýsinguna? / When were you informed about the cancelation? 

Hver var ástæða þess að fluginu var aflýst? (ef vitað) / What was the reason for the cancelation (if known)? 

Neitun farþega um far / Denied boarding

Ef um var að ræða neitun farþega um far / If passenger was denied boarding 

Kröfur farþega / Passenger claim

Kvörtun hefur verið komið til / Passangers claim Complaint has been sent to 

Ef annað, hvar? / If other, what? 

Kröfur farþega / Passenger claims for 

Ef annað, hvað? / If other, what? 

Fylgigögn / Supporting documents

Vinsamlegast sendið með afrit af staðfestum flugmiða/ pöntun, afrit af kvittunum vegna útlagðs kostnaðar ef óskað er eftir endurgreiðslu, svar flugfélags og/eða neytendastofu/eða annarra sem fengið hafa umkvörtunarefnið til umfjöllunar, o.s.frv.) / Please send a copy of the certified airline ticket/reservation, copies of receipts for incurred costs if refund is requested, the response by the air carrier and/or the Consumer Agency and/or other parties which have received the complaint for consideration, etc.

 

 

 

 

 

 

Skilaboð vegna umsóknar / Message related to application

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri / Any other information that the applicant wishes to add

Skilaboð / Message 

Staðfesting / Verification

Senda umsókn til Samgöngustofu / Send the application to the Icelandic Transport Authority

Komi staðfesting með umsóknarnúmeri ekki upp eftir að umsókn hefur verið send þá hefur umsóknin ekki komist til skila. / In case a verification with an application number does not appear after the submission of an application, the application has not been delivered.
Samgöngustofa

Hafðu samband

Sími: 480 6000
Netfang: samgongustofa@samgongustofa.is

Opnunartími

Opið virka daga frá
9:00 til 15:00

Heimilisfang

Ármúla 2,
108 Reykjavík