Innri úttekt hafnaraðstöðu

RAF-0096

Höfn

Höfn (allar hafnaraðstöður) 

Rekstraraðili hafnar 

Kennitala hafnar 

Verndarfulltrúi / hafnarstjóri 

Dagur úttektar 

Innri úttekt

Gerð minnst árlega og miðast við framkvæmd þegar SOLAS skip er í höfn

1. Yfirferð verndaráætlunar
2. Mat á framkvæmd verndar

Eftirfarandi listi er ekki tæmandi um þau atriði sem þurfa að koma til skoðunar í innri úttekt. Allt annað sem er skoðað færist í reit 11.

1. Er hafnaraðstaða afmörkuð? 

Athugasemdir 

2. Eru girðingar heilar? 

Athugasemdir 

3. Eru hlið í lagi? 

Athugasemdir 

4. Er aðgangsstýring viðhöfð? 

Athugasemdir 

5. Er vöktun á hafnaraðstöðu 

Athugasemdir 

6. Er eftirlit með umferð? 

Athugasemdir 

7. Er ertirlit með farmi? 

Athugasemdir 

8. Er eftirlit með afhendingu á vistum skips? 

Athugasemdir 

9. Er eftirlit með fylgdarlausum farangri? 

Athugasemdir 

10. Hafa verið gerðar breytingar á verndaráætlun og þær skráðar? 

Athugasemdir 

Önnur atriði sem komu til skoðunar við innri úttekt 

Senda úttekt inn til Samgöngustofu

Komi staðfesting ekki upp eftir að skýrslan hefur verið send, þá hefur hún ekki komist til skila.