Hætt við skoðun ökutækis

Fyllist út af starfsfólki skoðunarstöðvar
RAF - 0109

Hver sendir inn

Skoðunarstofa 

Kennitala skoðunarstofu 

Símanúmer skoðunarstofu 

Númer skoðunarstöðvar / endurskoðunarverkstæðis 

Nafn þess sem fyllir þetta út 

Númer skoðunarmanns 

Upplýsingar um ökutæki

Fastanúmer ökutækis 

Tegund skoðunar 

Náðist að staðfesta verksmiðjunúmer ökutækis? 

Staða akstursmælis 

Dagsetning skoðunar 

Tímasetning skoðunar 

Ástæða þess að hætt var við skoðun - verður að tilgreina

 

 

Ef ágreiningur, þá þarf að skrá lýsingu á atviki 

 

Ef Annað var valið, segið hvað það var 

Skoðunaratriði og dæmingar sem lágu fyrir þegar hætt var við skoðun

Númer skoðunaratriðis 

Dæming 

Skýring dæmingar 

Númer skoðunaratriðis 

Dæming 

Skýring dæmingar 

Númer skoðunaratriðis 

Dæming 

Skýring dæmingar 

Númer skoðunaratriðis 

Dæming 

Skýring dæmingar 

Númer skoðunaratriðis 

Dæming 

Skýring dæmingar 

Númer skoðunaratriðis 

Dæming 

Skýring dæmingar 

Var eiganda/umráðamanni tilkynnt að atvikið verði tilkynnt til Samgöngustofu 

Samanber j. lið 12. greinar og i. liðs 15. greinar reglugerðar nr. 414/2021 skal skoðunarstofa/endurskoðunarverkstæði tilkynna þeim sem kemur með ökutæki til skoðunar, að þegar skoðun hefst skal henni ljúka með niðurstöðu. Frávik frá þessu skal tilkynna Samgöngustofu.

Senda inn